Kymmenen virran maa.
              Virta vie, virta tuo.
                              Virran molemmin puolin.
                                                            Ikuinen virta.
 
                                                                     Silta yli synkän virran.
 
                                                                                Punaiseen virtaan
                                                                                                     hiljaa virtaa Don.

 

 

 

 

 

***

Runotorstain 143. haaste on virta. Olen koonnut runon laulujen, kirjojen ja runojen nimistä.