Elegia

on kirjoittanut

arvostelun yhdestä

novellistani kokoelmasta

Toinen painos.